PLAN DNIA NIEPUBLICZNEGO ANGLOJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI „KAJTUŚ” W RYBNIKU

6:30 - 8:45: schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne zgodne z inicjatywą dzieci, zabawy integrujące dzieci.

8:45 - 9:00: przygotowanie do śniadania.

9:00: śniadanie, czynności higieniczne.

9:30 - 12:00: zajęcia wychowawczo-dydaktyczne:

  • zajęcia dydaktyczne z realizacją podstawy programowej
  • zajęcia z materiałem Montessori
  • wydarzenia miesiąca, dni tematyczne, występy, akademie
  • wizyty zaproszonych gości
  • przedstawienia teatralne, audycje muzyczne, warsztaty
  • język angielski
  • religia dla dzieci starszych
  • zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe
  • spacery, zabawy na placu zabaw
  • czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 - 12:30: obiad, czynności higieniczne.

12:30 - 14:00: leżakowanie w młodszych grupach, relaks przy muzyce klasycznej, bajkoterapia, zabawy dowolne (grupy starsze).

14:00 - 14:30: podwieczorek, czynności higieniczne.

14:30 - 16:30: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy i gry stolikowe, zabawy na podwórku, odbieranie dzieci z przedszkola.

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Kajtuś
ul. św. Józefa 64
44-217 Rybnik

Poniedziałek-piątek:
6.30 - 16.30