Grono pedagogiczne

„Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela … jest bycie zdolnym, by powiedzieć: ‚Te dzieci pracują jak gdybym nie istniała’." M. Montessori

mgr Barbara Jarzyna – właściciel i dyrektor przedszkola

Wykształcenie:

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Korczaka w Warszawie WZ Katowice na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Swoją wiedzę uzupełniła kończąc specjalistyczne kursy:

  • Kurs Propedeutyczny Pedagogiki Marii Montessori w zakresie wieku dziecięcego (przedszkole)
  • Kurs Trudne zachowania w przedszkolu. Dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, mutyzmem dziecięcym

mgr Justyna Szymiczek – wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Otrzymała dyplom na kierunku edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową terapia psychopedagogiczna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Ukończyła również Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na kierunku terapia psychopedagogiczna z elementami logopedii.

W Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS w Warszawie poznała „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”.

Beata Mrozek – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Wiedzę o pedagogice dziecięcej zdobyła kończąc kierunek zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W październiku 2015 r. wzięła udział w szkoleniu „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS w Warszawie.

Posiada certyfikat z kursu nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Wzięła również udział w warsztatach muzycznych wg Batii Strauss.

Aktualnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

W marcu 2018 r.  wzięła udział w warsztatach Zabawy grafomotoryczne - rola ćwiczeń grafomotorycznych w pracy z dziećmi.

Dominika Klapsia – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Na Łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej ukończyła kierunek edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

W październiku 2016 r. wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Różne oblicza autyzmu” w Centrum Neuroterapii w Jastrzębiu Zdroju.

Wzięła udział w warsztatach muzycznych wg Batii Strauss.

Poszerzyła swoją wiedzę z zakresu "Strategie wychowawcze w pracy z uczniami z ADHD, zepołem Aspergera i autyzmem", uczestnicząc w warsztatach w paźdzerniku 2017 r.

W  lutym 2018 r. uczestniczyła w warsztatach "Praca  z dzieckiem z autyzmem i z dzieckiem z Zespołem Aspergera.

W czerwcu 2018 r. ukończyła trzystopniowe szkolenie nt. "Stosowana analiza zachowań" w terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami w zachowaniu.

mgr Ilona Olender – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Na Uniwersytecie Śląskim w oddziale w Jastrzębiu Zdroju ukończyła kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna.

Swoją wiedzę pogłębiała odbywając szkolenia z zakresu „Komunikacja interpersonalna nauczyciel- dziecko trudne” oraz „Warsztat pracy młodego wychowawcy”.

Wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Różne oblicza autyzmu” w Centrum Neuroterapii w Jastrzębiu Zdroju.

W lutym 2017 wzięła udział w warsztatach szkoleniowych nt. skutecznej terapii dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.

mgr Bernadeta Mrozek – nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła kierunek matematyka nauczycielska.

Swoje kompetencje poszerzyła kończąc Uniwersytet Opolski na kierunku pedagogika terapeutyczna z ologofrenopedagogiką. Napisała pracę magisterską na temat "Psychopedagogiczne aspekty pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera". Zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi pełniąc funkcję pedagoga w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.

W marcu 2018 r.  wzięła udział w warsztatach Zabawy grafomotoryczne - rola ćwiczeń grafomotorycznych w pracy z dziećmi.

W kwietniu 2018 r. wzięła udział w szkoleniu nt. Koncepcja planu daltońskiego w edukacji przedszkolnej.

W maju 2018 r. uczestniczyła w konferencji nt. "Współczesne technologie w terapii dziecka z niepełnosprawnością".

 

mgr Ewelina Kuc – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Niezbędną wiedzę zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, gdzie ukończyła kierunek wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Różne oblicza autyzmu” w Centrum Neuroterapii w Jastrzębiu Zdroju.

Uczestniczyła w szkoleniu: Metoda nauki czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak.

W lutym 2017 wzięła udział w warsztatach szkoleniowych nt. skutecznej terapii dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.

Anna Bielińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Ukończyła Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno-Pedagogiczny kierunek pedagogika, specjalność kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Doświadczenie zdobyła pracując w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako animator grup dziecięcych.

W październiku 2017 r. uczestniczyła w warsztatach nt. "Strategie wychowawcze w pracy z uczniami z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem.

mgr Magdalena Weber-Zielińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Ukończyła Uniwersytet Śląski na wydziale filologicznym w specjalności język francuski i filologia romańska. Wiedzę o pedagogice dziecięcej  zdobyła kończąc studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zyskała odbywając praktyki zawodowe w przedszkolu i szkole.

W  lutym 2018 r. uczestniczyła w warsztatach "Praca  z dzieckiem z autyzmem i z dzieckiem z Zespołem Aspergera.

W maju 2018 r. wzięła udział w konferencji nt. "Współczesne technologie w terapii dziecka z niepełnosprawnością".

Dodatkowe zajęcia prowadzą:

mgr Sylwia Przybyła – nauczyciel języka angielskiego
mgr Monika Rybicka – nauczyciel języka angielskiego
ks. Grzegorz Bracik – nauczyciel religii
mgr Natalia Żukowska – nauczyciel rytmiki i tańca
​Rafał Tymrakiewicz –  instruktor Polskiego Związku Szachowego
Rafał Mazurek – trener tenisa ziemnego
Paweł Gardziński - instruktor Bricks 4 Kidz z Lego
Gabriela Baszton - instruktor Bricks 4 Kidz z Lego
Marzena Pieczka - pomoc nauczyciela
Karina Magiera – salowa
Barbara Winny – salowa

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Bajtuś 3
ul. św. Józefa 64
44-200 Rybnik

Poniedziałek-piątek:
6.30 - 16.30