Grono pedagogiczne

„Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela … jest bycie zdolnym, by powiedzieć: ‚Te dzieci pracują jak gdybym nie istniała’." M. Montessori

mgr Barbara Jarzyna – właściciel i dyrektor przedszkola

Wykształcenie:

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Korczaka w Warszawie WZ Katowice na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Swoją wiedzę uzupełniła kończąc specjalistyczne kursy:

- Kurs Propedeutyczny Pedagogiki Marii Montessori w zakresie wieku dziecięcego (przedszkole)

- Kurs Trudne zachowania w przedszkolu. Dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, mutyzmem dziecięcym

mgr Justyna Szymiczek – wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Otrzymała dyplom na kierunku edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową terapia psychopedagogiczna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ukończyła również Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na kierunku terapia psychopedagogiczna z elementami logopedii. Swoją wiedzę uzupełniła kończąc specjalistyczne kursy: 

- Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem, 

- Metoda Warnkego, trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni.

mgr Marta Rutkowska - nauczyciel j. angielskiego

Wykształcenie:

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek lingwistyka stosowana (j. angielski i j. niemiecki), specjalność nauczycielska. Kontynuuje studia magistersie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek filologia angielska, specjalność nauczycielska.

Wzięła udział w szkoleniach nt.:

- Rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując jako prywatny nauczyciel j. angielskiego oraz lektor j. angielskiego w szkole językowej. 

 

 

lic. Dominika Klapsia – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Wzięła udział w szkolenia nt.:

- "Różne oblicza autyzmu” w Centrum Neuroterapii w Jastrzębiu Zdroju,

- Aktyne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,

- Strategie wychowawcze w pracy z uczniami z ADHD, zepołem Aspergera i autyzmem, 

- Praca  z dzieckiem z autyzmem i z dzieckiem z Zespołem Aspergera,

-Trzystopniowe szkolenie Stosowana analiza zachowańw terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami w zachowaniu.

- Rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci.

lic. Beata Mrozek - wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Wiedzę o pedagogice dziecięcej zdobyła kończąc kierunek zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Wzięła udział w szkoleniach nt.:                       - Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem,

- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,

- Metoda  aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.

- Zabawy grafomotoryczne - rola ćwiczeń grafomotorycznych w pracy z dziećmi,

- Rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe.

Katarzyny Kuniszyk - wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Aktualne jest studentką  w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na specjalizacji: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna.

lic. Magdalena Wańkowicz - wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie: 

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna z językiem angielskim.

Wzięła udział w szkoleniach:

- Nauczanki DobEdu: muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne.

lic. Anna Bielińska - wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Ukończyła Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno-Pedagogiczny kierunek pedagogika, specjalność kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Doświadczenie zdobyła pracując w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako animator grup dziecięcych.

Wzięła udział w szkoleniach:

- Strategie wychowawcze w pracy z uczniami z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem,

- Rozwijające zabawy muzyczno-taneczne.

mgr Magdalena Weber-Zielińska - wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wykształcenie:

Ukończyła Uniwersytet Śląski na wydziale filologicznym w specjalności język francuski i filologia romańska. Wiedzę o pedagogice dziecięcej  zdobyła kończąc studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zyskała odbywając praktyki zawodowe w przedszkolu i szkole.

Uczestniczyła w szkoleniach:

- Praca  z dzieckiem z autyzmem i z dzieckiem z Zespołem Aspergera.

- Współczesne technologie w terapii dziecka z niepełnosprawnością.

- Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,

- Rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci.

Dodatkowe zajęcia prowadzą:

mgr Monika Tkocz-Kowol - psycholog

mgr Marzena Molenda - logopeda

mgr Wojciech Wieczorek - oligofrenopedagog

ks. Grzegorz Bracik – nauczyciel religii

​Rafał Tymrakiewicz –  instruktor Polskiego Związku Szachowego

Rafał Mazurek – instruktor sportu / tenis ziemny

Paweł Gardziński - instruktor Bricks 4 Kidz z Lego

 

 

Pomoce nauczycieli:

Marzena Pieczka - obecnie pogłębia swoje kwalifikacje na kierunku opiekunka dziecięca.

Agnieszka Wiatr - obecnie pogłębia swoje kwalifikacje na kierunku opiekunka dziecięca. 

Anna Pachołek - obecnie zdobywa wiedzę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

 

Pomoce kuchenne:

Karina Magiera 

Barbara Winny 

Barbara Daniluk

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Kajtuś
ul. św. Józefa 64
44-217 Rybnik

Poniedziałek-piątek:
6.30 - 16.30